Rekrytointi – Radio NRJ Finland

Rekrytointi

 

AVOIMET TYÖPAIKAT

Ei avoimia hakuja. Voit toki jättää avoimen hakemuksen!

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Puhelinnumerosi

Postiosoitteesi

Syntymäaikasi

Miksi haluaisit työskennellä NRJ:llä?

Miksi juuri sinut tulisi valita?

Liitä CV:si

Liitä hakemuskirjeesi

Vakuutan olevani yli 16-vuotias

Suostun tietojeni käsittelyyn

Antamiani hakemustietoja saa säilyttää hakijarekisterissä kuuden (6) kuukauden ajan, jotta niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä

[recaptcha]

Rekrytointi – Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Rekisterinpitäjä
NRJ Finland Oy Ab
Kiviaidankatu 2 i
00210 Helsinki
09-681 900

Yhteyshenkilö
Hanna Puolakoski
050 4328208
tietosuoja@nrj.fi

Rekisterin nimi
Työnhakijatietokanta (nrj.fi/rekrytointi & radionostalgia.fi/rekrytointi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilöstön rekrytointi.
Palvelu toimii verkkosivuston julkaisujärjestelmässä. Verkkosivustolla eli julkaisujärjestelmässä NRJ Finland julkaisee avoimia työpaikkoja, jotka poistetaan julkaisujärjestelmästä, kun hakuaika päättyy. Verkkosivuston julkaisujärjestelmään ei synny henkilötietorekisteriä. Työnhakijat voivat jättää verkkosivuston kautta työhakemuksensa. Työhakemukset tallentuvat sähköpostilaatikkoon rekry@nrj.fi. Tänne kertyy työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten jättämisen myötä. Sähköpostissa NRJ Finland käsittelee työnhakijoiden hakemuksia hakemusten vastaanotosta valintaesityksen tekemiseen. Hakemusten poistamista käsitellään kohdassa Säilytys ja hävittäminen.

Rekisteröidyt
Työnhakijat

Henkilötietojen kuvaus
Sähköpostiin tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä tietoja työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja työnhakija itsestään tallentaa.
Työnhakijan on mahdollista tallentaa hakulomakkeelle seuraavat tiedot itsestään: nimi, yhteystiedot, hakemus tehtävään vapaa tekstikenttä, mahdollinen hakijan liittämä liitetiedosto sekä työnhakijan määrittämä hakemuksen säilytysaika.
Jätettyjä hakemuksia voivat lukea ja käsitellä ne NRJ Finlandin työntekijät tai ne NRJ Finlandin yhteistyökumppanit, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan NRJ Finlandin tietosuojastandardeja, joiden alaisuuteen työnhakija on hakemuksessaan osoittanut kiinnostuksensa, ja joilla on oikeus lukea ja käsitellä avoimia hakemuksia.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti hakijalta itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Tietojen käsittelyn peruste
Sopimus

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
- Oikeus tietojen siirtämiseen – rekisterinpitäjän pyynnöstä
- Oikeus tietojen tarkistamiseen
- Oikeus tietojen korjaamiseen – rekisterinpitäjän pyynnöstä
- Oikeus tietojen poistamiseen – rekisterinpitäjän pyynnöstä, paitsi jos laki tai sopimus oikeuttaa tai velvoittaa tietojen käsittelijää säilyttämään tietoja
- Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen – rekisterinpitäjän pyynnöstä, paitsi jos laki tai sopimus oikeuttaa tai velvoittaa tietojen käsittelijää säilyttämään tietoja
Päätökset eivät perustu yksinomaan automatisoituun käsittelyyn palvelussa.
Jos työnhakija haluaa käyttää oikeuksiaan, tulee hänen lähettää tätä koskeva pyyntö kirjallisena osoitteeseen tietosuoja@nrj.fi ja kertoa koko nimi ja sähköpostiosoite ja mitä pyyntö koskee.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
NRJ Finland vastaa hakemusten ja työnhakijoiden tietojenkäsittelystä ja hakemusten säilytyksestä kohdistettujen rekrytointien osalta sekä niiden avointen osalta, jotka työnhakijat ovat heille osoittaneet.
Hakemukset hävitetään valintaprosessin päättymisen jälkeen.
Jos työnhakija on antanut erillisen luvan tietojen tallentamiseen kuuden (6 kk) ajaksi, jotta niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä tai avointen hakemusten osalta, tietoja säilytetään 6 kk ja hävitetään tämän jälkeen.

Toteutetut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
Käytännöt ja työohjeet on hyväksytty ja otettu käyttöön. Tietoresursseja hallitaan ja ne on luetteloitu. Käyttöoikeudet on rajattu työntekijöiden tarpeiden mukaan, ja niitä päivitetään muutosten yhteydessä tai ne poistetaan työsuhteen päättyessä. Tietojärjestelmiin tehtäviä muutoksia hallitaan ja asianmukaiset varamenettelyt on varmistettu. Tietojärjestelmissä on turvalliset peruskonfiguraatiot, jotka ovat oletusarvoisesti tietosuojan ja tietoturvallisuuden varmistavia. Haittaohjelmat estetään tai tunnistetaan esim. tietomurtojen estolla ja havaitsemisella, sallittujen sovellusten luettelolla ja verkon suodatuksella. Haavoittuvuuksia seurataan ja toimiin ryhdytään tarpeen mukaan. Ongelmia hallitaan, niistä raportoidaan ja niihin reagoidaan asianmukaisesti. Varmuuskopioita seurataan kattavuuden varmistamiseksi ja palautussuunnitelma on laadittu. Kaikkia valvontatoimia seurataan ja niiden toiminta todennetaan. Niitä myös parannetaan säännöllisesti.