Palaute – Radio NRJ Finland

Palaute

 

Palaute NRJ:lle:

Vastaanottaja

Palaute

Nimi

Ikä

Puhelinnumero

Sähköposti

[recaptcha]

 

Palaute, mikäli se liittyy radiokanavan kuuluvuuteen:

1. Kuvaus häiriöstä tai vikatilanteesta

2. Kuunneltu taajuus

3. Päivämäärä

4. Häiriön alkamisajankohta

5. Häiriön päättymisajankohta

6. Osoite/Kunta jossa häiriö havaittiin

7. Radiovastaanotin/paikka josta lähetystä kuunnellaan:

Etu- ja sukunimi

Puhelinnumero

Sähköposti (pakollinen)

Viesti

[recaptcha]

Palauterekisteri – Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Rekisterinpitäjä
NRJ Finland Oy Ab
Kiviaidankatu 2 i
00210 Helsinki
09-681 900

Yhteyshenkilö
Hanna Puolakoski
050 4328208
tietosuoja@nrj.fi

Rekisterin nimi
Palauterekisteri

Rekisteröidyt
Kuuntelijat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Asiakaspalautteiden käsittely.

Henkilötietojen kuvaus
Asiakaspalautejärjestelmään kirjataan asiakkaan antamia palautteita, joissa yhteystiedot eivät ole pakollisia. Mikäli asiakas haluaa vastauksen palautteeseen, on yhteystiedot jätettävä järjestelmään.
Tyypillisesti asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot: nimi tai nimimerkki, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan antama palaute.
Nimetyt henkilöt pääsevät käsiksi palautteisiin. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia. Pääsy palautteisiin voidaan antaa NRJ Finlandin kotimaisille yhteistyökumppaneille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan NRJ Finlandin tietosuojastandardeja k tietojen suojaamisessa ja hävittämisessä.

Tietojen käsittelyn peruste
Sopimus

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Henkilötietojen vastaanottajat
Rekisteritietoja voidaan säilyttää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin palvelimella teknisten vaatimusten vuoksi. Tällöin on sovittu, että tietoja ei saa luovuttaa edelleen.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

Tietojen luovutuksen ja siirrot EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
-        Oikeus tietojen siirtämiseen – rekisterinpitäjän pyynnöstä
-        Oikeus tietojen tarkistamiseen
-        Oikeus tietojen korjaamiseen – rekisterinpitäjän pyynnöstä
-        Oikeus tietojen poistamiseen – rekisterinpitäjän pyynnöstä, paitsi jos laki tai sopimus oikeuttaa tai velvoittaa tietojen käsittelijää säilyttämään tietoja
-        Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen – rekisterinpitäjän pyynnöstä, paitsi jos laki tai sopimus oikeuttaa tai velvoittaa tietojen käsittelijää säilyttämään tietoja
Päätökset eivät perustu yksinomaan automatisoituun käsittelyyn palvelussa.
Jos asiakas haluaa käyttää oikeuksiaan, tulee hänen lähettää tätä koskeva pyyntö kirjallisena osoitteeseen tietosuoja@nrj.fi ja kertoa koko nimi ja sähköpostiosoite ja mitä pyyntö koskee.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Tietoja säilytämme ainoastaan yhden (1) kk ajan.

Toteutetut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia. Pääsy palautteisiin voidaan antaa NRJ Finlandin kotimaisille yhteistyökumppaneille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan NRJ Finlandin tietosuojastandardeja tietojen suojaamisessa ja hävittämisessä.