Weekend Festivalin turvajärjestelyt huippuluokkaa – Radio NRJ Finland

Weekend Festivalin turvajärjestelyt huippuluokkaa

Nyt jo seitsemättä kertaa järjestetty Weekend Festival keräsi viikonloppuna 17.-19. elokuuta noin 75 000 kävijää Hietaniemen uimarannan tapahtuma-alueelle Helsingissä.

Festivaalin turvajärjestelyt olivat huippuluokkaa, eikä festivaalialueella sattunut minkäänlaisia vakavia onnettomuuksia tai väkivaltatilanteina. Myöskään alueen edustalla olevalla Hietaniemen hautausmaalla ei sattunut suuria ongelmatilanteita tai vahinkoja.

Festivaalialueella sekä sen ympäristössä työskenteli kaikkiaan noin 300 turva-alan henkilöä. Lisäksi alueella oli runsaasti poliiseja ja pelastushenkilökuntaa. Kuten poliisin edustaja on monissa festivaalia koskevissa lausunnoissaan todennut, ei Weekend Festivalilla ollut sen suurempia häiriöitä kuin muutoinkaan vastaavan kokoisissa yleisötapahtumissa.

Weekend Festival on saanut medioista lukea, että festivaalialueen lähistöllä sijaitsevan juutalaisen hautausmaan ja Hietaniemen uurnalehdon erottavan muuri olisi vahingoittunut festivaalin aikana.

Julkisuudessa on liikkunut erinäisiä virheellisiä tietoja festivaalialueen lähistöllä olevien hautausmaa-alueiden turvajärjestelyistä ja -vastuista. Weekend Festival haluaa oikaista näitä tietoja ja tuoda julki tarkempia yksityiskohtia kyseisistä järjestelyistä.

Weekend Festivalin aikaiset turvajärjestelyt perustuivat Helsingin kaupungin myöntämään tapahtumalupaan sekä festivaalin pelastussuunnitelmaan, jonka viranomaiset olivat hyväksyneet. Festivaalin turvajärjestelyt kohdistuivat erityisesti tapahtuma-alueeseen sekä sen saapumis- ja poistumisreitteihin.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että alueella on monia erillisiä hautausmaita. Näihin lukeutuu muun muassa Hietaniemen hautausmaa, jolla sijaitsevat mm. monien presidenttien haudat sekä sankarihaudat. Kadun toisella puolella krematorion läheisyydessä sijaitsevat puolestaan Hietaniemen uurnalehto sekä juutalainen hautausmaa.

Weekend Festivalin järjestäjät haluavat korostaa, ettei heillä – kuten kenelläkään muullakaan ulkopuolisella – ole oikeutta mennä vuokraamansa tapahtuma-alueen ulkopuolelle turvaamistoimiin ilman kyseisen alueen, tässä tapauksessa hautausmaiden lupaa. Turvallisuusjärjestelyissä tällainen lupa vaatii toimeksiantosopimuksen tekemistä, jossa määritellään valvonnan laajuus ja muut yksityiskohdat tarkoin.

Weekend Festival tarjosi Hietaniemen hautausmaalle erityisapuaan hautausmaan mittavaksi suojelemiseksi keväällä järjestetyissä tapaamisissa. Festivaali ehdotti hautausmaalle mm. erillistä sulkuaitaa, joka olisi estänyt hautausmaan läpikulun. Hautausmaan edustajat eivät tähän suostuneet.

Lisäksi Weekend Festival tarjosi Hietaniemen hautausmaalle jo keväällä mahdollisuutta vartioinnin toimeksiantosopimuksen tekoon, mutta sopimusta ei koskaan tehty. Sen sijaan Hietaniemen hautausmaa toivoi ainoastaan, että liikenteenohjauksessa työskentelevät järjestyksenvalvojat sijoitetaan Hietaniemen hautausmaalle johtavien kulkuaukkojen välittömään läheisyyteen. Siinä he voisivat estää ohikulkevien, selkeästi ainoastaan festivaalille tulossa olevien ihmisten, kulun hautausmaa-alueelle. Näin myös tapahtui.

Hietaniemen hautausmaan ylipuutarhuri ilmoitti perjantai-iltapäivänä 17. elokuuta festivaalin turvaosastolle, että hautausmaa-alueella on asiattomia henkilöitä. Välittömästi tämän jälkeen festivaali vapautti hautausmaalle henkilöstöä, jotta asiattomat henkilöt saatiin ohjattua pois alueelta. Kyseinen toimenpide suoritettiin omavalvontana jokamiehen oikeuksin, eikä siis erityisten järjestysvalvojan oikeuksin, koska hautausmaa ei ollut halunnut solmia vartioinnista erillistä sopimusta.

Myös juutalaiselle hautausmaalle Weekend Festival ehdotti turvallisuuspalveluihin liittyvän toimeksiantosopimuksen tekoa jo keväällä. Hautausmaan edustajat eivät kuitenkaan koskaan vastanneet tarjoukseen. Juutalaisen seurakunnan turvallisuuspäällikkö ilmoitti festivaalin turvajohtajalle 17. elokuuta, tapahtuman juuri alettua, että jostain on saatu vinkki hautausmaata kohtaan suunnitellusta ilkivallasta. Sosiaalisessa mediassa olisi suljettu ryhmä, joka keskustelee toteuttavansa Weekend Festivalin aikana ilkivaltaa juutalaisella hautausmaalla.

Saamansa vinkin vuoksi juutalaisen hautausmaan turvallisuuspäällikkö pyysi Weekend Festivalin turvahenkilöstöä pitämään hautausmaata silmällä niin paljon kuin mahdollista. Tätä toivetta noudattaen festivaali vapautti turvahenkilöstöä hautausmaalle mahdollisuuksiensa mukaan suorittamaan omavalvontaa jokamiehen oikeuksin ilkivallan ehkäisemiseksi.

Kaiken tämän lisäksi festivaalin turvahenkilöstö suoritti mittavaa lisävartiointia Hietaniemen hautausmaan alueella. Tämän järjestäjät tekivät hyvää hyvyyttään ja täysin omaehtoisesti ilman tähän kuuluvaa velvoitetta.

Weekend Festival oli siis tarjonnut jo keväällä mahdollisuutta yhteiseen vartiointiin ja turvallisuusratkaisuun sekä Hietaniemen hautausmaalle että juutalaiselle hautausmaalle, mutta kumpikaan niistä ei solminut lain edellyttämää toimeksiantosopimusta alueiden vartioinnista ainakaan festivaalin turvallisuuspalveluiden toteuttajan kanssa.

Weekend Festival on toteuttanut hautausmaiden turvajärjestelyt juuri sillä tasolla kuin kukin hautausmaa on ne halunnut toteutettaviksi. Lisäksi turvallisuusorganisaatio on suorittanut alueella runsaasti sopimuksiin kuulumatonta valvontaa omaehtoisesti ja omalla kustannuksellaan ja kutsunut jopa ylimääräistä henkilöstöä tätä työtä tekemään.

Weekend Festival haluaa osoittaa erityiset kiitoksensa tapahtuman rauhallisuudesta kaikille festivaalivieraille sekä Helsingin kaupungille ja sen poliisi- ja pelastusviranomaisille erittäin hyvästä yhteistyöstä.

Weekend Festival pidetään kahdeksatta kertaa vuonna 2019. Ensi kesän tapahtumapaikasta tiedotetaan erikseen.